Rok 2016

Rozpoczęcie prac elektrycznych, instalacji teletechnicznych, oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego w budynku usługowo-handlowo-mieszkalnym, o nazwie Black Pearl na Al. Niepodległości 26 w Szczecinie.

Rozpoczęcie prac elektrycznych, teletechnicznych i oświetlenie terenu na trzecim etapie budowy apartamentowca „Nautica” w Szczecinie.

Wykonanie systemu SAP oraz modernizację instalacji elektrycznej w obiekcie STYLEPIT w Łozienicy dla Multiprojekt Sp. z o.o. S.K.

Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych zewnętrznych i wewnętrznych, instalacji teletechnicznych, oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne na hali z zapleczem biurowym firmy Puccini wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturę w Skarbimierzycach dla Prime Construction.

Dostawa i montaż urządzeń bezprzerwowego zasilania w energię elektryczną UPS dla Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w budynku M dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie.

Naprawa systemu bezpieczeństwa wraz z wymiana kamer w budynku O/ZUS w Szczecinie przy ul. Andre Citroena 2 dla ZUS oddział w Szczecinie.

Wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu telewizji dozorowej oraz systemu kontroli dostępu w budynku biurowym przy ul. Niedziałkowskiego 24 dla Idea Inwest Sp. z o.o.

Wykonanie oprzewodowania oraz montaż urządzeń Systemu Elektronicznych Zabezpieczeń w pomieszczeniach budynku LB Warszawa Wieleńska w Warszawie, ul. Targowa 72 dla mBank S.A. z Warszawy

Rok 2015

Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych oraz sieci elektrycznych i teletechnicznych zewnętrznych i oświetlenia terenu na osiedlu Chabrowe dla SGI spółka akcyjna.

Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych oraz sieci zewnętrznych i oświetlenia terenu na drugim etapie osiedla Nautica dla SGI spółka akcyjna.

Wykonanie instalacji uziomu fundamentowego i instalacji głównej szyny wyrównawczej na osiedlu Nautica II dla SGI spółka akcyjna.

Wykonanie montażu lamp oświetlenia ewakuacyjnego z piktogramem na poziomie piwnic, parteru i części 2 piętra w obiekcie SPSK1 PUM w Policach dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Szczecinie.

Wykonanie oświetlenia na placu magazynowym na terenie CR Dąbska w Szczecinie dla SEC Sp. z o.o. ze Szczecina.

Wykonanie instalacji SAP dla remontowanych stacji Paliw Goleniów i Goleniów Łozienica dla Prof-Bud ze Szczecina.

Wykonanie dokumentacji projektowej systemu BMS w obiekcie przy ul. Storrady 3 dla Gryf Development.

Wykonanie prac dodatkowych: zasilanie bram wjazdowych, zasilanie zbiornika paliwa, kanalizacji teletechnicznej, gniazda podłogowe, LAN, zasilanie klatki testów, doatkowe czujki na halach KK Wind Solutions dla Prime Construction ze Szczecina.

Wykonanie prac dodatkowych: instalacji elektrycznych i teletechnicznych I i II piętra z osprzętem na hali KK Wind Solutions dla Prime Construction ze Szczecina.

Modernizacja oświetlenia na stanowiskach pracy: kuchnia i zaplecze, sekretariat, gabinety dyrektora i wicedyrektora, administracja w Gimnazjum Nr 8 w Szczecinie
Wykonanie instalacji kontroli dostępu w drzwiach, systemu monitoringu wizyjnego (CCTW) w budynku I/ZUS w Gryficach, ul. Dąbskiego 5 dla ZUS oddział w Szczecinie.

Kompleksowane wykonanie elementów instalacji odgromowych Uzdrowiska „Baltic Park Molo” w Świnoujściu dla firmy Erbud z siedzibą w Warszawie.

Wykonaliśmy projekt budowlany i wykonawczy budynku handlowego o pow. ok. 3240 m branży elektrycznej – niskoprądowej uwzględniający: System Sygnalizacji Pożaru SAP, System Oddymiania Klatek Schodowych, System okablowania strukturalnego z przyłączem (internet, telefon) dla Konsorcjum Archice Sp. z o.o. Sp. K. ze Szczecina.

Rok 2014

Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych i oświetlenia terenu na osiedlu Nautica I dla SGI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytowo-akcyjna

Wykonanie „na gotowo” prac na Centrum Edukacji Wodnej i żeglarskiej przy ul. Przestrzennej w Szczecinie dla Ciroko Sp. z o.o.
– Instalacje elektryczne w budynkach nr 1,2,3
– Instalacje teletechniczne w budynkach nr 1,2,3
– Zewnętrzne instalacje elektryczne
– Zewnętrzną telewizja dozorowa
– Zewnętrzną kanalizacja teletechniczna

Wykonanie dokumentacji projektowo technicznej instalacji przeciwpożarowej wyłączników prądu w budynkach na terenie Wyspy Górnej Okrętowej, przy ul. Ludowej 13 w Szczecinie dla Mars Finance 1.

Wykonanie prac prac polegających na wykonaniu robót elektrycznych i teletechnicznych na powierzchni biurowej AIP w budynku Lastadia w Szczecinie dla GCMP Sp z o.o.

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji: CCTV, SSWiN i domofonowej w budynku MCD na terenie SPSK-2 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 72 dla Pomorskiego Uniwersystetu Medycznego w Szczecinie

Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych zewnętrznych i wewnętrznych na hali plasterkowania i konfekcjonowania wędlin Drobimex w Goleniowie dla Prime Construction:
– Przebudowa linii kablowej 0,4 kV
– Budowa linii zasilającej 0,4 kV
– Instalacja zasilania urządzeń technologicznych i sanitarnych
– Instalacja oświetlenia podstawowego wewnętrznego, zewnętrznego i awaryjnego
– Dostawa i montaż rozdzielnicy głównej
– Instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych
– Instalacja odgromowa

Wykonanie remontu oświetlenia sali obsługi klientów BOK w Gorzowie dla Enea Operator.

Przeniesienie instalacji monitoringu wizyjnego oraz rozbudowa sieci LAN w Bazie noclegowej ZUS w Międzyzdrojach ul. Lipowa 9 dla ZUS oddział w Szczecin.

Wykonanie oprzewodowania oraz montaż urządzeń Elektronicznego Systemu Zabezpieczeń w pomieszczeniach budynku LASTADIA w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4 dla mBank S.A.

Rok 2013

Wykonanie instalacji teletechnicznych na Lastadii Office dla SGI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytowo-akcyjna

Wykonanie automatyki instalacji oddymiania na osiedlu Nautica dla SGI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytowo-akcyjna

Montaż cyfrowych systemów telewizji dozorowej na terenie Ciepłowni Rejonowej ul. Bensza 27 i Ciepłowni Rejonowej ul. Sąsiedzka 2 w Szczecinie.

Kompletna instalacja antenowa DVB-T oraz modernizacja instalacji antenowych w budynkach Ośrodka Wypoczynkowo-Kolonijnego w Lubinie k. Międzyzdrojów dla ZUS oddział Szczecin.

Instalacja SAP na Obiekcie Handlowym TESCO w Szczecinie ul. Mickiewicza 30-32.

System monitoringu i kontroli dostępu w budynku Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy ul. Jagiellońskiej 20-21 w Szczecinie.

Centrum Zabiegowe z zapleczem w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie:
– instalacje elektryczne wewnętrzne
– instalacja przywoławcza
– instalacja domofonu
– sieci strukturalne wewnętrzne
– instalacja SAP
– instalacja DSO
– dostawa i montaż urządzeń i podzespołów części informatycznej
– rozbudowa instalacji elektrycznej i sieci strukturalnej w budynku „L”
– dostawa i montaż wyłączników instalacyjnych i różnicowo prądowych w tablicach piętrowych w budynku „L”
– wykonanie badań i sprawdzeń instalacji elektrycznych i strukturalnych w budynku „L”
– wykonanie drugostronnego zasilania w energię elektryczną Centrum Zabiegowego

Wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku przy ul. Ziemowita 10F na III piętrze dla Konsberg Martime Poland Sp. z o.o.

Dostosowanie instalacji DSO i SAP w budynku „M” dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie

Wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej w budynku głównym szpitala SPZZOZ w Gryficach

Wykonanie instalacji nisko prądowych, systemów zabezpieczenia technicznego pomieszczeń biurowych i hali produkcyjnej w Dobrej Szczecińskiej dla F.P. Wenglon Sp. z o.o. sp.k.

Wykonanie instalacji przewodów grzejnych na rurociągu w elektrowni Dolna Odra dla Derkon Sp. z o.o.

Wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku przy ul. Ziemowita 10F na IV pietrze dla Konsberg Martime Poland Sp. z o.o.