Firma POLTECH Sławomir Adamski zakończyła prace na KK Wind Solutions.

Wykonaliśmy:

  • Przyłącze główne budynku hali H5
  • Rozbudowa rozdzielnicy 0,4 kV stacji 15/0,4 kV
  • Sieci elektryczne zewnętrzne wraz z oświetleniem zewnętrznym
  • Instalacje elektryczne wewnętrzne
  • Instalacje teletechniczne wewnętrzne
  • Instalacja odgromowa
  • Kanalizacja teletechniczna
  • Zasilanie instalacji podgrzewania dachu
  • Prace przebiegły zgodnie z terminem i zakończyły się podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru.